Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

 • V případě, že jste obdrželi vadné či poškozené zboží tak nás prosím informujte/kontaktujte na níže uvedený email či telefonní číslo:
 • Email: rockhorn@rockhorn.eu
 • Tel.: 776266009 
 • Dále bychom Vás požádali o vyplnění vzorového formuláře (zde) FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE– vytisknutí a zaslání spolu s reklamovaným výrobkem na adresu provozovny:
 • ROCK HORN, Hudcova 70a, 62100 Brno (tel.: 776 266 009) 
 • Po vzájemné dohodě bude reklamované zboží zasláno na náklady odesílatele na naši adresu a poté bude vadné nebo poškozené zboží opraveno či vyměněno. 
 • Zboží musí být doručeno tak, jak bylo převzato od prodávajícího. Zboží musí být rovněž čisté a suché (v opačném případě bude zasláno zpět kupujícímu s požadavkem na úhradu poštovného).
 • Zakoupené věci je kupující povinen prokázat kupním dokladem / fakturou či jiným dostatečně věrohodným způsobem (stačí ofocené kopie)
 • Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
 • Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od doručení na naši adresu. O vyřízení Vás budeme informovat telefonicky nebo e-mailem.
 • Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil, nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.
Zpět do obchodu